Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ugostili 20 eksperata iz oblasti kliničkih ispitivanja

Poštovani,

Danas smo, u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ugostili 20 eksperata iz oblasti kliničkih ispitivanja (podnosioca zahtijeva za izdavanje dozvole za sprovođenje kliničkih ispitivanja) u duhu „Otvorenih vrata“ a povodom Svjetskog dana kliničkih ispitivanja. Sastanak je organizovan sa ciljem razmjene iskustava i mišljenja u vezi pronalaska rješenja za nove terapije a u prvom planu za teška i rijetka oboljenja.

– Kliničkih ispitivanja imaju veliki značaj iz ugla naučno – istraživačkog rada, jer doprinose da cijelo društvo, nakon završenog istraživanja, može dobiti nove terapijske mogućnosti i lijekove, rekla je načelnik sektora za klinička ispitivanja u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Tatjana Ponorac.

Ponorac je istakla da se klinička ispitivanja sprovode za lijekove koji su novi za oboljenja za koja ne postoje druge terapijske mogućnosti, kao što su rijetke i onkološke bolesti, te bolesti centralnog nervnog sistema.

rbthdr

Klinička ispitivanja se često predmet pogrešnog tumačenja, te želimo da ovu oblast prikažemo u pravom svjetlu, jer je krajnji cilj ovih ispitivanja dobrobit pacijenta. Ovim aktivnostima Agencija želi da pokaže opredjeljenost i spremnost da se, u regulatornom smislu, poboljšaju i stvore preduslovi za sprovođenje kliničkih ispitivanja na način kako se to radi u EU i svijetu. Cilj je ovu oblast u potpunosti uskladiti sa uredbom EU, koja se tiče zaštite prava pacijenata, načina sprovođenja studija, mada mi ni sada ne odstupa mnogo u tom procesu – rekla je Ponorac.

Prema njenim riječima, klinička ispitivanja u BiH su na nivou kao što se sprovode u svijetu, jer su sva klinička ispitivanja odobrena u BiH od Agencije multicentrična, odnosno vrše se na isti način i pod istim protokolom kao i u svim drugim dijelovima svijeta.

-Godišnje u prosjeku u BiH ima odobrenih 20 do 25 kliničkih ispitivanja, koja se vrše u najvećim kliničkim centrima, kao što su u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Zenici

Pomoćnik direktora za lijekove u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Biljana Tubić navela je da, kada je riječ o kliničkim ispitivanjima, najzastupljenija grane medicine su onkologija i kardiologija, te reumatologija.

Tubićeva je ocijenila da je današnji sastanak prilika da se razmjene mišljenja, iskustva i znanja o kliničkim ispitivanjima

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *