Elektronske zdravstvene knjižice važe neograničeno

Elektronske zdravstvene kartice sada važe neograničeno i osiguranici će moći da ih koriste i nakon naznačenog roka – sve dok imaju utvrđen status u obaveznom zdravstvenom osiguranju, rečeno je u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

U FZO navode da je to definisano novim Pravilnikom o postupku utvrđivanja svojstva osiguranog lica, vođenju podataka u matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici, koji je nedavno počeo da se primjenjuje.

Iz Fonda podsjećaju da je prvobitno rok važenja elektronskih kartica bio pet godina, pa je produžen na 10, a sada su stvoreni uslovi da rok važenja bude ukinut.

– Zdravstvenom karticom se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita. Ujedno, zdravstvena kartica je i najbolja zaštita ličnih podataka jer se pomoću nje pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta – navode u Fondu.

U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice.

– Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu – napomenuli su iz Fonda.

Iz Fonda su istakli i da, ukoliko kartica bude izgubljena, ukradena ili oštećena, osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi kartica bila poništena da bi bile izbjegnute eventualne zloupotrebe.

– U situacijama kada osigurano lice ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu – naglašavaju u FZO.

Troškove izdavanja prve zdravstvene kartice za sva osigurana lica snosi Fond, a novim Pravilnikom je, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, predviđeno da troškove izrade nove kartice nakon poništavanja oštećene, ukradene ili izgubljene kartice ili u slučaju promjene ličnih podataka – snosi osiguranik.

Troškovi izdavanja druge, i svake naredne kartice, biće u visini stvarnih troškova izrade zdravstvene kartice, a o svim detaljima osiguranike ćemo pravovremeno informisati kada bude utvrđena cijena i ostali detalji.

– Za sada, FZO još finansira i nove kartice u slučaju da je prethodna izgubljena ili oštećena i slično i bio je znatan broj ovakvih slučajeva. Primjera radi, pojedini osiguranici su u proteklom periodu već po četiri puta podnosili zahtjev za izradu nove kartice, jer su prethodne gubili i te troškove je snosio Fond. Iz tog razloga, sugerišemo osiguranicima da vode računa o svojim karticama i da ih čuvaju kao i druge lične dokumente – napomenuli su u Fondu.

U Fondu podsjećaju da su od ove godine u upotrebi samo elektronske zdravstvene kartice, dok stare knjižice više ne važe, što je omogućeno zahvaljujući implementaciji Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Republici Srpskoj.

– Taj sistem, osim elektronskih zdravstvenih kartica, podrazumijeva i elektronski zdravstveni karton, elektronske uputnice, recepte i nalaze. IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova i institucija zdravstvenog sistema Srpske – istakli su u Fondu zdravstvenog osiguranja.

(Srna)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *