Učenici priznali da ne znaju dovoljno o štetnosti droge, alkohola i cigareta, a mnogi ćute o nasilju

Poražavajuće je što su neki učenici devetih razreda u RS već probali drogu i što znaju kako doći do nje, a alkohol i cigarete konzumiraju u većoj mjeri i bez ikakvog znanja o štetnosti, dok ima i onih koji bi prećutali vršnjačko nasilje. Ovo su rezultati istraživanja koje je rađeno u okviru projekta „Živi zdravu mladost – reci ne porocima i nasilju“, koji je odobrilo i finasiralo Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske, a provelo Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja.

Nasilje, alkoholizam i konzumiranje droge su opasnosti o kojima učenici pojedinih osnovnih škola u RS vrlo vrlo malo znaju. Većina njih nikad nije imala priliku da nešto nauči o štetnosti pušenja ili konzumiranju droge, pa se zato dešava da iz nedovoljne informisanosti i edukacije kreću stanputicom.
Da je tako pokazuje i istraživanje koje je provedeno tokom januara i februara 2020. godine u kome su učestvovali svi učenici devetih razreda osnovnih škola na području Grada Trebinja. – Istraživanje u okviru ovog projekta potvrdilo je da jedna četvrtina ispitanika nikad nije razgovarala o štetnosti droge u krugu porodice, dok se 45% ispitanika izjasnilo da o tome ponekad razgovaraju u krugu porodice. Takođe, jedna trećina ispitanika smatra da im tokom devetogodišnjeg školovanja nije pružen dovoljan nivo znanja o pojavama kao što su narkomanija, alkoholizam, pušenje i vršnjačko nasilje, što ukazuje na to da se u cilju prevencije ovih negativnih pojava i njihovom suzbijanju mora posvetiti veća pažnja, prvenstveno u porodici i školi, navodi prof. dr Aleksandra M. Vuković, predsednica Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja.
U pogledu sklonosti porocima istraživanjem je utvrđeno da najveći broj ispitanika,čak 43% njih, koristi alkohol, od čega 38% alkoholna pića koristi ponekad, a 5% redovno, navode iz ovog Udruženja.
Istraživanjem je dalje utvrđeno da 15% ispitanika koristi cigarete, pri čemu polovina od navedenog procenta cigarete koristi redovno, a druga polovina ponekad. U pogledu korištenja droga istraživanje je pokazalo da je 7% ispitanika već probalo drogu, od čega se 4% njih izjasnilo da koristi drogu i koristiće je i dalje.
– Zanimljivo je istaći da se na pitanje da li mogu doći u kontakt sa licima koja im mogu ponuditi drogu 23% ispitanika izjasnilo da mogu, 17% ispitanika se izjasnilo da ne želi da odgovori na to pitanje, a 59% se izjasnilo da ne mogu doći u kontakt sa takvim licima, navodi Vukovićeva. Svi ovi rezultati su pokazali da o suzbijanju poroka i vršnjačkog nasilja među mladima nije posvećena dovoljna pažnja, da ne postoji sinhronizovanost i odlučnost odgovornih subjekata u društvu, navode u Udruženju koje je provelo pomenuto istraživanje.
Oni smatraju da je potrebno raditi više na edukaciji učenika, uključiti i roditelje i školu u taj proces, i da se putem resornog ministarstva i Saveza opština i gradova RS u svim jedinicama lokalne samouprave RS formiraju forumi, savjeti ili druga tela sa zadatkom očuvanja stabilnog sistema vrijednosti, moralnosti i zaštite od bolesti zavisnosti mladih.

 

MNOGI ĆUTE O VRŠNJAČKOM NASILJU

Kada je riječ o vršnjačkom nasilju 28% ispitanika se izjasnilo da je doživjelo neki od oblika vršnjačkog nasilja, pri čemu je verbalno nasilje istaknuto kao najčešći oblik vršnjačkog nasilja. U slučaju da se nađu u ulozi žrtve 52% ispitanika za pomoć bi se obratili roditeljima, 29% školskom pedagogu, psihologu ili razrednom strarešini, a 16% njih ne bi se nikome obratili za pomoć. Zabrinjavajuće je da je 45% ispitanika, jednom ili više puta bilo svjedok vršnjačkog nasilja, navodi se u rezultatima pomenutog istraživanja.

Pomenuto istraživanje je rađeno u okviru projekta „Živi zdravu mladost – reci ne porocima i nasilju“, koji je odobrilo i finasiralo Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske, a provelo Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja.

 

D. LALIĆ

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *