Tražiće naknadu štete: Iz Aleje-Centar optužuju Grad Banjaluku za kršenje zakona !!!

Stanovnici banjalučkog naselja Aleja-Centar uputili su gradu primjedbe na izmjene regulacionog plana u njihovom naselju kojim je ranije predviđena gradnja škole zamijenjena sa gradnjom zgrada.

Građani su u primjedbama napisali da je Nacrt izmjene dijela regulacionog plana (RP) “Aleja-Centar” protiv zakona, da je izmjenama povrijeđen javni interes odnosno Ustav, a tvrde da imaju pravni osnov da traže naknadu štete jer su prevareni.

Primjedbe je zvanično uputila Zajednica etažnih vlasnika (ZEV) iz Ulice akademika Jovana Surutke, br. 25. Uz detaljno obrazloženih 20 primjedbi na 15 strana priložene su fotografije, potpisi stanara, zapisnik sa skupštine ZEV-a, ali i dječiji crteži.

Podsjećamo Nacrtom izmjena plana u naselju “Aleja-Centar” predviđeno je da na prostoru na kojem je ranijim planom planirana izgradnja škole i igrališta, sada budu izgrađene višespratne zgrade, čemu se stanovnici naselja protive i zbog čega su organizovali i potpisivanje peticije.

U prvoj primjedbi na izmjene RP građani pišu da je izmjenama povrijeđen opšti javni interes jer se nacrtom “neosnovano i suprotno javnom interesu” vrši prenamjena javnog zemljišta predviđenog za izgradnju osnovne škole u zemljište za izgradnju stambene zgrade, iako zakon propisuje obavezu svih subjekata koji učestvuju u izradi dokumenata prostornog uređenja da vode računa o javnom interesu.

Građani se pitaju šta je javni interes, ako nisu škola i vrtić u naselju koje nema ni školu ni vrtić, prenosi Mondo.

“Na koji način je utvrđeno da javni interes ne bude škola, koja je planirana postojećim Regulacionim planom i predviđena Prostornim planom, nego da na tom mjestu bude izgrađena zgrada od četiri lamele sa po sedam spratova? Većina stanovnika ovog naselja su kupovali stanove u ovom naselju vodeći se važećim regulacionim planom kojim je predviđena izgradnja škole sa igralištem i obdanište. Ništa više građani ne traže”, pojašnjeno je u dokumentu primjedbi koji je potpisao predsjednik ZEV-a Dimitrije Buha, a u koji je Mondo imao uvid.

Na drugom mjestu u primjedbama navodi se da je izmjenama RP povrijeđena odredba člana 28 stav 1. Zakona koja jasno propisuje da dokument prostornog uređenja nižeg reda mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Tačnije, regulacioni plan se može donijeti samo ako za to postoji zakonom predviđen osnov, a to može biti ili urbanistički plan ili drugi dokument prostornog uređenja koji sadrži sve prethodno navedene elemente urbanističkog plana neophodne za izradu sprovedbenog dokumenta.

Grad nema Urbanistički plan, “napravljen je privid” da važi onaj iz 1975?

Zanimljivo, stanari ZEV-a u Aleji-Centar tvrde da Grad Banjaluka nema važeći urbanistički plan i da je donošenje regulacionih planova, samim tim, nelegalno.

“Napravljen je pravni privid kako je Urbanistički plan iz 1975. važeći (a nije, što je jako dobro poznato i nosiocu pripreme i nosiocu izrade Nacrta), te ukazano da je ovaj prigovor zapravo osnovan, jer ako Urbanistički plan više ne važi, a novi Urbanistički plan još nije donesen, onda nikakve parcijalne izmjene Regulacionog plana niti novi Regulacioni plan nisu zakonski mogući”, tvrdi se u primjedbama.

Dalje, smatraju da redloženi Nacrt, kao dokument prostornog uređenja nižeg reda, nije usklađen ni sa Prostornim planom Grada Banjaluka iz marta 2014. godine, kojim je konstatovan nedostatak prostora u osnovnim školama i predviđeno otvaranje novih osnovnih škola u urbanom području grada i to (između ostalih) u naseljima: Aleja-Centar, Starčevica, Lauš, Paprikovac, Petrićevac, Šargovac.

Već na trećem mjestu u primjedbama dostavljenim gradonačelniku i Gradskoj upravi stanovnici pomenutog ZEV-a iznose niz podataka koji govore o tome da je u ovom dijelu grada neophodna izgradnja nove škole. Tvrde da je grad doveo u zabludu Ministarstvo prosvjete i kulture RS namjerno propustio da predoči stvarno stanje (škola i broja učenika) po naseljima, odnosno mjesnim zajednicama.

“Grad Banjaluka, kao nosilac pripreme Nacrta je Ministarstvu prosvjete i kulture dostavio lažne informacije o broju učenika u osnovnoj školi ‘Branko Ćopić’ sa namjerom da od Ministarstva dobije odgovor koji ide u korist investitorima, zbog čega je Grad očigledno povrijedio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa”.

Optužuju nadležne da su namjerno izostavili činjenice, a pobrojaćemo samo neke, “da se broj đaka u OŠ “Branko Ćopić” konstantno povećavao tokom posljednje tri godine, da je trenutni broj đaka koji pohađaju ovu školu značajno veći od kapaciteta ove škole, da se nastava odvija u tri smjeneiako Prostorni plan sugeriše da bi sve škole trebalo da imaju jednosmjenski režim rada”.

Građani primjedbuju da su izmjenama RP povrijeđene odredba podzakonkog akta, tačnije odredbe člana 16. stav 1. Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, koja jasno propisuje da se na: „javnoj površini ne grade objekti i ne vrše radovi suprotni namjeni navedenih površina“.

Za objekat vrtića koji je ostao ucrtan u izmjnama plana navodi se da je umanjen i da je i na taj način povrijeđen javni interes jer trenutno u naselju Aleja-Centar ne postoji niti jedan javni, a ni privatni vrtić.

“Potreba za istim je očigledna, budući da je u naselju veliki broj mladih bračnih parova koji imaju djecu ili tek treba da ih imaju i s obzirom da se radi o naselju u izgradnji”.

Podsjeća se da je 2014. godine za naselje Borik utvrđen nedostatak vrtića, a da je od te godine u naselju Aleja-Centar povećan broj djece vrtićkog uzrasta, a prema podacima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, trenutno je 280 djece iz naselja na listi čekanja za smještaj u vrtiće.

“Pored svega navedenog, prema istom planskom dokumentu (Prostorni plan), do kraja planskog perioda (2030.) će biti skoro 12.000 stanova suficita! I pored toga što Prostorni plan jasno navodi da Gradu ozbiljno nedostaje škola i vrtića, a ima veoma velik suficit stambenog prostora, Grad se iz nekog razloga ipak odlučuje da gradi još stanova upravo na mjestu planiranom za izgradnju škole i vrtića!”, analizira se u primjedbama

Da li je investitor prevario stanare i mogu li tražit odštetu?

Najzanimljivije je što stanovnici ovog naselja u primjebama ukazuju da se izmjene RP mogu svrstati u povredu ličnog interesa svakog pojedinačnog kupca nekretnine u naselju, “jer su upravo planirana izgradnja objekta osnovne škole i vrtića, sadašnjim stanarima naselja bili jedan od glavnih motiva kupovine stana u naselju”.

Ovakvi postupci, nastavlja se, mogu se povesti pod “prevaru svih dosadašnjih kupaca od strane investitora, jer su isti dovedeni u zabludu, budući da im je pri kupovini stana prezentovana izgradnja objekata od javnog interesa, a umjesto kojih se sada želi izgraditi još stambenih zgrada”.

“Naime, upravo su blizina i paniranje izgradnje objekata osnovne škole i vrtića predstavljali jedan od glavnih karakteristika koje je investitor prezentovao budućim kupcima stanova u pomenutom naselju, a zbog navedenih objekata i njihove blizine formirane su i cijene nekretnina”.

Smatraju da će dosadašnji kupci nekretnina imati pravo na naknadu štete jer su se svi dosadašnji kupci “izvarali i doveli u zabludu o postojanju uređenog i funkcionalnog naselja, od kojeg gledajući interese investitora neće ostati ništa”.

U primjedbama se još tvrdi da gradnja novih zgrada nesumnjivo dovodi do povećanje saobraćaja i njegovog otežanog odvijanja i izmjena mikroklime samog naselja, a iz ZEV-a u Aleji-Centar ilustruju i naglašavaju, uz fotografiju, da je jedan improvizovan koš na stubu javne rasvjete za sada jedino mjesto za rekreaciju u cijelom ovom naselju.

BL PORTAL

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *