RUGIPP: ULOŽENI NAPORI DALI REZULTATE

INTERVJU NOVOSTI: DRAGAN STANKOVIĆ POMOĆNIK DIREKTORA RUGIPP ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

Osim pozitivnog mišljenja dobijenog od Glavne službe za reviziju javnog sektora i to na finansijske izveštaje iz prošle godine, RUGIPP je pohvale dobila i od tima Svetske banke.

BANjALUKA – Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) je prvi put od svog osnivanja dobila od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje. Pozitivne ocene usledile su nakon što je RUGIPP godinama dobijala mišljenje s rezervom, ali i nakon što je, prema rečima pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove uložila ogromne napore u sprovođenju dobijenih preporuka.

*Čemu možete zahvaliti, na ovom pozitivnom mišljenju?
Orjentacija menadžmenta i zaposlenih Uprave je oduvek bila poštovanje propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda. Kako je Uprava u prethodnom periodu ulagala maksimalne napore u sprovođenju dobijenih preporuka tako je i usledila pozitivna ocena. Od tri preporuke u vezi sa finansijskim izveštajima iz 2016. godine sproveli smo sve tri, a od tri u vezi sa usklađenosti poslovanja, sproveli smo dve.

*Zbog čega se na pozitivno mišljenje toliko čekalo?
Pozitivan finansijski izveštaj nije lako dobiti jer Uprava ima 64 organizacione jedinice raspoređene na teritoriji cijele Republike Srpske, kao i veliki broj transakcija koje se obavljaju posredstvom tri organizaciona fonda i jedne jedinice za implementaciju projekta Svetske banke. Zato moram istaći da je zaista reč o velikom uspehu koji smo postigli.

*Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje s rezervom u vezi usklađenosti poslovanja?
Prvi osnov za takvo mišljenje je to što je Uprava u toku 2017. godine zbog povećanog obima posla angažovala 54 lica na period duži od šest meseci. Treba znati da smo prethodnom periodu imali 159 radnika angažovanih na ovaj način, pa smanjenje na 54 govori o opredjeljenju da se i ova preporuka u potpunosti ispoštuje. Drugi osnov je vezan za nabavku usluga na koje su izjavljene žalbe, a koje su sa zakašnjenjem obustavljene. Treći razlog se odnosi na dostavljanje ponuda, upućivanje zahtjeva određenom broju ponuđača, pri čemu taj broj ne može biti manji od tri.

*Tužbe pravnih i fizičkih lica protiv RUGIPP „teške“ su oko 14, a tužbe koje je pokrenula Uprava oko dva miliona KM?
Reč je o sudskim sporovima koji se vode godinama, a u kojima Upravu zastupa Prevobranilaštvo Republike Srpske.U skladu sa računovodstvenim standardima i politikama Uprava vrši procenu ishoda sudskih sporova, te očekujemo da bi samo jedan spor mogao biti na štetu naše Uprave.

*RUGIPP realizuje i nekoliko donatorskih projekata, ali i projekat „Registracija nepokretnosti“ zahvaljujući kojem se u Republici Srpskoj uspostavlja jedinstvena evidencija o nepokretnostima i koji se finansira delom iz kredita Svetske banke. Kakvo je mišljenje međunarodnih finansijera po pitanju trošenja novca za ove namene?
Međunarodni donatori nikada nisu imali priedbe na saradnju sa RUGIPP ili realizaciju bilo kog segmenta nekog od projekata. Tim Svetske banke je tokom poslednje nadzorne misije, u maju ove godine, izrazio zadovoljstvo sa svim aspektima projekta „Registracija nepokretnosti“ te konstatovao da su sredstva trošena u skladu sa planiranom dinamikom i u saglasnosti sa smernicama Svetske banke.

Izvor: Večernje novosti/Srđan Mišljenović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *