Prečistač otpadnih voda kod Bijeljine pravo ekološko čudo

Prečistač otpadnih voda u selu Velika Obarska kod Bijeljine jedan je od najuspješnijih u regionu – zahvaljujući njemu je ugašeno oko 25.000 septičkih jama u Bijeljini koje su prijetile da izazovu ekološku katastrofu i zagade izvorište pitke vode.
Iz Gradske uprave je saopšteno da od puštanja u rad 2016. godine, kada je ovo postrojenje predato na upravljanje preduzeću “Vodovod i kanalizacija”, pogoni rade neprekidno 24 časa dnevno, a cjelokupan proces se prati pomoću SKADA sistema za nadzor i upravljanje.

Inženjer održavanja Saša Bjelica rekao je da ovo postrojenje zadovoljava sve nacionalne i evropske pravne zahtjeve i direktive koje se tiču otpadnih voda i tretiranja kanalizacionog mulja i istakao da je realizacijom ovog projekta ugašeno oko 25.000 septičkih jama u Bijeljini koje su prijetile da izazovu ekološku katastrofu i zagade izvorište vode za piće.

 foto srna

“Postrojenje radi na principu SBR tehnologije, odnosno aktivnog mulja, sa uklanjanjem azota i ugljenika iz vode prikupljene posredstvom gradskog kanalizacionog sistema, a kapaciteta je 40.000 ekvivalent stanovnika, sa mogućnošću proširenja kapaciteta do 160.000. Voda prolazi kroz tri faze prerade – mehanički, biološki i tretman mulja”, objašnjava Bjelica.

On je pojasnio da se mehaničkim tretmanom voda prečišćava od grubog otpada, a zatim u SBR bazenima ide na biološku preradu, te se tako prečišćena ispušta u Majevički obodni kanal, a dio vode u vidu mulja ide na tretman dehidratacije.

Prečišćena voda koja se ispušta u kanal se kontroliše dva do tri puta sedmično internim analizama.

Redovne eksterne analize kvaliteta prečišćene otpadne vode, vazduha i efikasnosti postrojenja vrše ovlašćene laboratorije i svi dosadašnji rezultati analiza su bili u zadatim parametrima.

“Mulj se ispituje svakog mjeseca, vrše se analize na prisutnost teških metala. Do sada su svi ispitani uzorci bili uredni i u granicama zadatih vrijednosti. Takav mulj je izuzetno pogodan kao đubrivo za strna žita i poljoprivredni proizvođači mogu sklopiti ugovor sa `Vodovodom i kanalizacijom` da ga besplatno preuzimaju za svoje oranice”, dodao je Bjelica.

On je apelovao da se u kanalizacioni sistem ne baca čvrsti otpad, naročito vlažne maramice, koje ne mogu da se rastvore i zadaju najviše problema u radu prečistača.

Izgradnjom prečistača, koja je trajala od 2013. do 2015. godine, napravljen je značajan korak u zaštiti životne sredine u Bijeljini, a ovaj projekat je dobio najviše ocjene relevatnih međunarodnih ustanova za kvalitetnu i odgovornu realizaciju i utrošak sredstava.

Ovo je bio završni korak izgradnje sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, odnosno, kanalizacione mreže u Bijeljini, jer sam kanalizacioni sistem nema svrhu ako prikupljena otpadna voda nije prečišćena i ispuštena u prirodne vodotokove znatno kvalitetnija od vode primljene na postrojenje.

Vrijednost izgradnje iznosila je nešto više od sedam miliona evra bez PDV-a, a novac je obezbijeđen iz donacija.

srna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *