M:tel na najvišem stepenu likvidnosti od osnivanja !!!

Tri pokazatelja uspješnosti

Prema nezavisnoj analizi grupe ekonomskih eksperata koji prate tržište telekomunikacija u Evropi, kompanija m:tel na kraju prvog kvartala 2024. godine dostigla je najviši stepen likvidnosti od svog osnivanja. Tekući racio likvidnosti m:tel-a je 0,86, što je jednako stepenu likvidnosti Telekoma Austrija. Uz to, ova kompanija je prvi kvartal završila sa 17% većom dobiti u odnosu na isti period prošle godine, što ekonomski stručnjaci ocijenjuju kao rezultat istorijskih odluka menadžmenta kompanije o politici isplate dividende i prodaji antenskih stubova.

Likvidnost m:tel-a iznad prosjeka telekomunikacione djelatnosti

Usljed velikih investicija i višegodišnje politike isplate cijele neto dobiti akcionarima, m:tel je godinama poslovao sa relativno niskom likvidnošću mjereno odnosom između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza. Tako je, prema finansijskom izvještaju za 2022. godinu, m:tel obrtnim sredstvima pokrivao samo jednu trećinu svojih kratkoročnih obaveza.

Kraj 2023. godine doveo je odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza gotovo jedan naprema jedan. Na kraju prvog kvartala 2024. godine, tekući racio likvidnosti m:tel-a je 0,86, što je jednako stepenu likvidnosti Telekoma Austrija. Inače, prosjek za telekomunikacionu djelatnost jeste da na 100 jedinica kratkoročnih obaveza dolazi 81 jedinica obrtnih sredstva, što je prosječan racio od 0,81.

Gotovina u obrtnoj imovini m:tel-a na gotovo 50%

Finansijski izvještaj s kraja prvog kvartala ove godine pokazuje da se, prvi put u finansijskoj istoriji m:tel-a, gotovina u obrtnoj imovini popela do nivoa od skoro 50%. Kompanija m:tel do sada nije bilježila veći nivo likvidnosti, a koji je nastao naplatom jednog dijela potraživanja po osnovu prodaje antenskih stubova.

Poređenja radi, m:tel je na kraju 2022. i 2023. godine na računima kod banaka i u svojim blagajnama imao oko 20 miliona KM, dok je sa 31. martom ove godine vlasnik 134,4 miliona KM gotovine.

Dobit m:tel u prvom kvartalu veća za 17%

Među pozitivnim pokazateljima poslovanja m:tel-a vidljivo je i da su obaveze u prva tri mjeseca ove godine, u odnos na kraj prošle godine, manje za 131 milion KM ili za 30%, a da je dobit veća za 17%.

Prema podacima MMF-a, inflacija u BiH u 2024. godine će biti 3%, što dovodi do zaključka da bi realan rast neto dobiti m:tel-a mogao biti oko 14%. U poređenju sa očekivanim rastom bh. ekonomije, mjereno sa realnim BDP-om od oko 2,5%, sasvim je sigurno da će ovakav rast m:tel-a donijeti odličnu zaradu i njegovim akcionarima.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *