Most u Česmi – da li je na pomolu nova afera!?

Na gore navedenoj slici je vidljivo kako izgleda most na osnovu jedinog usvojenog i jedinog postojećeg regulacionog plana. Drugi regulacionin plan ne postoji. Prikazan je most koji je predviđen da se pravi na Vrbasu koji spaja Kumsale tj.ulicu Braće Pišteljića i naselje Česma. On je danas na snazi kao jedini relevantan i to je zvanično rješenje koje se prezentuje u javnosti i sa kojim su upoznati i građani i intitucije koje se bave projektovanjem i pravljenjem postojećeg mosta.

U zvaničnom regulacionom planu kao i na samoj slici na kojoj je predstavljen novi most, vidljivo je da je predstavljena postojeća saobraćajan traka tj.cesta tj. ulica Braće Pišteljića koja ide pored fabrike Vitaminka i prije mosta ide lijevo prema naselju Kumsale jer ona predstavlja osnovu života stanovnika Kumsala. Tako je i pravljen regulacioni plan što je normalno i za struku i za drušvo i za grad i za državu. O tome je neupitno i razgovarati. 

Prije 20 godina je bila napravljena maketa mosta koja je bila izložena u mjesnoj zajednici Česma , ali je to vremenom nestalo.

Davno je napravljeno idejno rješenje samog mosta i davno je donesen regulacioni plan za pomenuti most koji ide od Vitaminke prema Česmi.

Tim regulacionim planom je početak mosta predviđen sa obale Vrbasa od Vitaminke, poštujući time saobraćajnicu koja ide pored Vitaminke prema Savskoj ulici. Znači saobraćajni protok vozila i ljudi ide ulicom Braće Pišteljića prolazi pored Vitaminke i ide prema naselju Kumsale tj.ulici Savska , Dravska ,Moravska , Dunavska…

To je sve bilo precizirano usvojenim regulacionim planom kako za saobraćajnice, tako i za sve parametre vezano za novi most, gdje je početak mosta visina mosta širina mosta tj. sve ono što neophodno za kvalitetan most.

– To je sve bilo “ upakovano “ u regulacioni plan koji je i dan danas na snazi, izjavio je Dragan Kostić stanovnik Kumsala.

Međutim, početak rada na Novom mostu koji je počeo od strane gradskih struktura  doveo je do sledećeg:

Most se počeo graditi…. Ne poštujući regulacioni plan , koji je na snazi .

Činjenično stanje na terenu pokazuje da sam početak mosta (sa strane Kumsala tj pored fabrike Vitaminka) odstupa od važećeg regulacionog plana i tako prouzrokuje ukidanje važeće saobraćajnice.

Na taj način razmišljanja i pravljenja “ ad hok “ mosta , ulica koja postoji u regulacionom planu tj.koja ide pored Vitaminke , prema Savskoj ,Dravskoj ulici , Više ne postoji. Nema je …izbrisana , ne postoji.

Ovim je uništena i prestaje sa funkcijom ulica tj. saobrajćajna traka Braće Pišteljića , koja vodi prema gore pomentuim ulicama, izjavila je Dijana Ješić , odbornik Narodnog Fronta u skupštini grada Banja Luka.

Na 18. sjednici Skupštine Grada Banja Luka održanoj 08.12.2022. godine, odbornik Neven Stanić uputio je pitanje da li su gradonačelnik i njegovi saradnici obavili razgovore sa projektantima, i na bazi tih razgovora, da li se postojeća saobraćajna traka ukida za stanovnike naselja, na šta nije nikada dobio konkretan odgovor.

Poslije skoro 2 godine od postavljenog pitanja odbornika Ujedninjene Srpske Nevena Stanića, i opštinski odbornik Narodnog Fronta Dijana Ješić, na 26. sjednici Skupštine Grada Banja Luka održanoj 02.03.2024.godine. postavila je sljedeća pitanje (pogledajte link u prilogu):

1.Da li se most pravi po regulacionom planu , koji je važeći , ili se most pravi po “ nekom privatnom regulacionom planu “?

2.Ko je dao “zeleno svijetlo” tj.ko je taj , ime i prezime covjeka koji je dao nalog da se krene u ovaj posao u kojem će se krivične odgovornosti fakturisati sutra , v.d. načelniku Odjeljenja za prostorno uređenje grada Banja Luke Vuku Višekruni i potpisniku u Odjeljenju za saobraćaj i puteve grada Banja Luke Milenko Đeveru , jer će oni morati podnijeti račun zbog čega nisu upozorili gradonačelnika da se ovo ne smije raditi i da je ovo protiv zakona.Inače Milenko Đever je zamjenuo v.d.načelnika odjeljenja za saobraćaj i puteve Jelenu Kos.

3. Gradonačelnik ovo ne mora da zna, zato ima načelnike odjeljenja, ili vršioce dužnosti načelnika ili potpisnike. Ukoliko oni bezuvjetno slušaju gradonačelnika, za kojeg je do sada utvrđeno da radi mimo zakona, a oni mu poltronošu, moraće se oni sutra nositi sa tim , kada se oni budu procesuirali… Na žalost!

4.Kako je moguće i ko je dozvolio da silazna saobraćajna traka ( ulica Braće Pišteljića ) sa budućeg mosta koja treba da ide prema Savskoj ulici NE IDE ZAJEDNO SA PRAVLJENJEM SAMOG MOSTA, NEGO ĆE SE KAO PRAVITI KASNIJE.

KAKO SU TO ZAMISLILI !?

„Zašto načelnici, i svi koji su su upoznati oko samog mosta, nisu upozorili gradončelnika da UKOLIKO GRADONAČELNIK TO ZAHTJEVA I TRAŽI OD NJIH, DA ON MORA DA POŠTUJE ZAKONSKE OKVIRE, a ne da se njemu ispunjavaju želje„ istakla je Dijana Ješić te dodala da se to ne bi dogodilo da se poštovao važeći regulacioni plan.

Tražimo hitno rješenje silazne saobraćajnice i da se ona završi i pusti u funkciju zajedno sa mostom, jer most treba da služi narodu, građanima a ne građani i stanovnici da služe mostu kako je sada zamišljeno, dodala je Dijana Ješić.

5. Po ovom principu rada gore navedene dvojice načelnika odjeljenja grada Banja Luke , ne vidi se potreba za postojanjem regulacionih planova , jer oni nemaju svrhe i i oni nemaju nikakvog značenja. Po ovom načinu rada njih ne poštuju oni koji treba da budu prvi u hijerarhiji poštovnja zakona koje donosi grad Banja Luka , izjavila je Dijana Ješić, te dalje dodala, ovim načinom rada i ponašanja “gradskih moćnika” , daje se pravo da obični građani treba da se ponašaju kao i oni i da treba da ne poštuju regulacione planove i da narod treba da pravi na svojoj parceli šta hoće i kako hoće… jer to su ovim činom i svojim ponašanjem nepoštovanja regulacionog plana , načelnici odjeljenja , kao i sam gradonačelnik podvrgli ruglom i podsmjehom postojanje zakona o regulacionih planova.

– Jer zakon mora biti isti za sve . Valjda je tako i pred Ustavom i pred Bogom , jedino ako imamo ljude koji su iznad Ustava i iznad Boga … ŠTO OVIM DJELOM I NAČINOM PONAŠANJA , A VIDIMO I DA POSTOJE , izjavila je Dijana Ješić.

Nezamislivo, bijedno, očajno, nema riječi za ovo što se uradilo sa mostom i oko mosta , koji je trebalo da bude sinonim moći i uspjeh grada Banja Luke i građana koji žive u Banja Luci, a posebno građana , kojima je most osnov za njihov budući život , kako njih tako i njihove djece , koja treba da ostanu i da žive i da rade u Banja Luci. Koliko je most bitan za stanovnike Banja Luke, Kumsala i Česme vidljivo je jer su sredstva za most obezbjedili i građani Repubilike Srbije tj. Vlada Republike Srbije .Mi ćemo ispred građana Kumsala o ovome upoznati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića poslat ćemo mu mejl u kome ćemo mu sve ovo napisati, rekli su stanovnici Kumsala.

U skraćenom videu, sa skupštine grada, imate odgovor Vuka Višekrune , na pitanje odbornika Narodnog Fronta Dijane Ješić, koji je u najamanju ruku „ frapantan“, a vezano za razmišljanje „ glavnih ljudi grada Banja Luke „ da ustupe saobraćajnu traku, tj. ulica, cestu Braće Pišteljića te da je dodaju parceli fabrike Vitaminka tj. da se uknjiži na istu . Vuk Višekruna je za istom govornicom izjavio da se danas odustalo od te ideje ( koja je bila svih ovih godina validna ) ali je sad problem silazna traka sa mosta prema naselju Kumsale , jer ona ima visinsku razliku između postojeće ulice Braće Pišteljića i buduće visine mosta .

– “Svi se “ snebivaju “ sa silaznom trakom , “kao ona velika” (oni visinu napravili sa kršenjem regulacionog plana) a danas se iščuđavaju , u mjesto da zakon ispoštuju i da ispred grada Banja Luka , daju kao projektni zadatak ovlaštenoj arhitektonsko-projektantskoj kući , koja je jedina validna i da napravi rješenje silazne trake sa novog mosta. Sve ostalo je stvar špekulacija. Inače, u svijetu sve obale mora, jezera i rijeka se daju na korištenje građanima i turistima jer su prirodna bogatstva regija.” Izjavila je Dijana Ješić.

Najnovije “ znanje “ ,odgovornih ljudi grada je da će ..OD DANAS.. ostati saobraćajna traka tj. ulica Braće Pišteljića ali će ona ići do mosta i tu STATI… Postavlja se pitanje kako će stanovnici Kumsala koristiti postojeću saobraćajnu traku, i da li će uopšte moći koristiti, ili će to nalnadno služiti samo za parkiranje kamiona i ostalih vozila?

Kako se došlo do toga da se odvojeno prave most i naknadno silazna traka, i kako smo došli do situacije da se silazna traka sa mosta sve manje stavlja u fokus interesovanja i pokušava zanemariti? Ovo je izjavio stanovnik Kumsala Petar Popović koji se zapitao da li je “normalno” da građani nemaju silaznu traku sa mosta za Kumsala, a da ulica ide do mosta i da tu ulica STANE.

Kome i čemu će ulica Braće Pištoljića takava trebati? Zbog toga hitno tražimo se napravi silazna traka sa mosta , koja će se nastaviti na postojeću saobraćajnu traku ,tj ulicu Braće Pišteljića i sve ovo „ludilo“ oko mosta vratiti u „ normalan način razmišljanja“da bi se nastavilo nesmetano funkcionisanje života stanovnika Kumsala.

-Obratili smo se i upoznali mjesnu zajedinicu Lazarevo 1 , vezano za nepoštovanje regulacionog plana , kao i sve u vezi mosta. Niko od građana, a ni od javnosti nije ni znao kojim putem ide sve u vezi gradnje mosta i na šta će to sve izaći i koje posledice će to proizvesti. Nikada nije postavljena tabla, što je bilo normalno da se uradi. Na taj način se nije mogla vidjeti slika samog mosta jer slike nije ni bilo, nego se ona krila tako da niko nije ni imao uvida kojim putem to sve ide i kako izleda sami most – Jer slika novog mosta ne postoji! – izjavio je Petar Popović stanovnik Kumsala.

Da li se u izgradnju ovog kapitalnog objekta ulazi sa tolikom dozom neozbiljnosti ili je na sceni nestručnost i nezanje neslućenih razmjera i još mnogo pitanja, koje muče kako stanovnike naselja Kumsala tako i same javnosti, kako stručne tako i druge brzo će se vidjeti.

Inače nekadašnji viseći most za Česmu kojeg je odnio Vrbas u katastrofalnoj poplavi 2014 godine, koja je zadesila čitavu BiH i šire, je napravljen 1960 godine.

Znači punih 64 godina je postojao privremeni most.

Slike visećeg mosta koji je bio u funciji 64 godine i slika mosta posle katastrofalne poplave.

On se smatrao privremeno rješenje  do pravljenja novog mosta koji bi spajao Kumsale tj mjesnu zajednicu Budžak ( stari naziv ) tj Lazarevo ( danas ) i Česmu.

– Valjda gradonačelnik i njegovi načelnici odjeljenja tj. ljudi koji su direktno odgovorni za most znaju kolika je cijena da se napravi put koji bi išao iza susjedne fabrike i da li oni znaju koliko ima nerješenih imovinskih odnosa na tom putu .Desetine miliona maraka treba grad Banja Luka da ima na računima da bi se finansijski ušlo u ovaj veliki posao plus ogromni imovinski poslovi. To je period od nekoliko godina i niko normalan ne može dati tačan rok završenja te nove saobraćajnice. A to građani treba da ispaštaju! „Normalno je, da grad treba da se širi i da pravi saobraćajnice, ne samo ovog naselja nego i drugih naselja jer za to građani i plaćaju porez, ali da se pravi i ulazi u nešto  što nije realno sa stanovišta sredstava i vremena, nikome to ne treba“, izjavio je Petar Popović i dodao da  niko ne snosi odgovornosti , a građani ispaštaju.

Prema riječima mještana Kumsala, navodno je opštinska vlast pod hitno tražila i započela izmjenu regulacionog plana Lazarevo 1, Kumsale da bi takođe navodno tražilo rješenje za sve probleme koje su proistekle ovakvim načinom ponašanja i da bi se pobjeglo od bilo kakve odgovornosti pojedinaca, koji su ovo svojim neznanjem ili svojim ličnim interesima i napravili.

– Ali se sad postavlja pitanje… do juče se nije poštovao validni jedini usvojeni i postojeći regulacioni plan a sad ishitreno tražite da se usvoji novi regulacioni plan a „ gradski moćnici „ nisu poštovali“ ni onaj jedini koji je validan. Pitanje na kojem nema odgovora. I što je još važnije šteta je već načinjena,poručuju mještani Kumsala koji već deset godina čekaju da im Grad sagradi most.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *