Formirana Direkcija za investicije RS

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku dopune Zakona o republičkoj upravi kojim je propisano da je Republička direkcija za investicije samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica.Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi hitnog preduzimanja mjera radi unapređivanja poslovnog ambijenta i privlačenja domaćih i stranih investicija u Republiku Srpsku.
Poslanici su usvojili dopune Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, po hitnom postupku, kojim se proširuju nadležnost Vlade i Republičkog štaba za vanredne situcije, s ciljem povećanja bezbjednosti i zaštite zdravlja građana.
Usvojene su izmjene i dopune Zakona o koncesijama, po hitnom postupku, kojim se reguliše dodjela koncesija u oblasti sporta.
U danu za glasanje usvojen je Zakon o društvenom preduzetništvu kojim se uređuje pojam, ciljevi i načela grane ekonomije, kao i uslove i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o muzejskoj djelatnosti i izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čiji je predlagač poslanik Perica Bundalo.
Poslanici su usvojili i dopunu Zakona o fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, izmjene i dopune Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, te izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Srpske.
Nakon glasanja, okončan je prvi dio 19. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, a nastavak je zakazan za utorak, 30. novembra.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *