Voda – najveći resurs Republike Srpske za budućnost

Voda je najveći resurs Republike Srpske za budućnost i ključni cilj daljeg razvoja ovog sektora je očuvanje voda i izgradnja kvalitetne vodoprivredne infrastrukture u svim dijelovima Srpske, ocijenio je direktor Javne ustanove “Vode Srpske” Miroslav Milovanović.

“Tako možemo uticati da Republika Srpska sačuva zalihe kvalitetne vode koje ima jer to u budućnosti može da predstavlja najveći resurs i komparativnu prednost Srpske, a u perspektivi na tome može da se bazira ukupni privredni razvoj Republike, počev od kvalitetne vode za piće, proizvodnje zdrave hrane, proizvodnje električne energije korištenjem hidroeneregije, razvoja poljoprivrede, turizma i drugih privrednih grana”, naveo je Milovanović.

Zahvaljujući ozbiljnom pristupu Vlade Republike Srpske za oporavak i razvoj vodoprivrede i kvalitetnoj strategiji upravljanja vodama, ističe on, za relativno kratko vrijeme je Srpska iz teške situacije došla u poziciju da sektor voda bude jedan od važnih pokretača privrede i ukupnog društva.

Milovanović u tekstu objavljenom na internet stranici “Voda Srpske” napominje da je stanje u sektoru voda danas značajno bolje nego prije velikih poplava iz 2010. i 2014. godine.

“Vlada Republike Srpske, resorno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova `Vode Srpske` uložili su maksimum napora da rizik od poplava u Srpskoj bude sveden na najmanju moguću mjeru i u protekloj deceniji uloženo je 220 miliona KM u projekte zaštite od poplava”, naveo je on.

Iz Fonda solidarnosti Republike Srpske finansirano je 99 mjera na području 20 gradova i opština Republike Srpske u ukupnoj vrijednosti 24 miliona KM, dok je 47 mjera završeno u okviru projekta “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj” finansiranom iz kredita Evropske investicione banke od 55 miliona evra.

Prema riječima Milovanovića, uložena su i višemilionska sredstva za mjere zaštite od poplava putem Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu, a u projekte navodnjavanja uloženo je 40 miliona KM.

“Urađeno je zaista mnogo, ali ima važnih poslova koje je potrebno završiti da bi imali adekvatnu zaštitu od poplava u Srpskoj”, naveo je direktor “Voda Srpske”.

Milovanović kaže da je vodoprivreda dugo bila zapostavljena, da više od 30 godina nije bilo nikakvih ulaganja u vodoprivredne objekte i da je većina tih objekata skoro bila izgubila svoju funkcionalnost.

“Zbog toga je Vlada Republike Srpske odmah nakon poplava 2010. godine ozbiljno pristupila sanaciji vodoprivrednih objekata i poboljšanju ukupnog stanja u sektoru voda. Dinamika tih poslova još je više ubrzana poslije velikih poplava 2014. godine i danas je situacija znatno bolja nego prije desetak godina”, istakao je on.

Prema njegovim riječima, od 2010. godine do danas Vlada Republike Srpske obezbijedila je značajna sredstva za investicije u vodoprivredi, posebno za poslove sanacije i izgradnje objekata odbrane od poplava i putem povoljnog kredita Evropske investicione banke, sredstava iz Fonda solidarnosti Republike Srpske i grant sredstava, urađeno je mnogo projekata zaštite od poplava širom Srpske.

“Istovremeno, značajna sredstva su uložena i u zaštitu voda, pokrenuti su ozbiljni programi za prevenciju poplava, rade se i ozbiljni projekti navodnjavanja u Republici Srpskoj. Većinu ovih poslova uradile su domaće kompanije pa su investicije u sektoru voda dobro poslužile i za pokretanje domaće privrede. Vidno su poboljšani i uslovi za poljoprivrednu proizvodnju”, naveo je Milovanović.

On je ukazao i na uticaj ovih investicija na ukupan društveni ambijent, ističući da su neki projekti uređenja rijeka i kanala mnogo uticali na unapređenje infastrukture pojedinih gradova i naselja, samim tim i kvaliteta života građana.

“Nakon uspješne realizacije prethodnog kredita Evropska investiciona banka odobrila je novi kredit za projekte zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u iznosu od 19 miliona evra. Sa time `Vode Srpske` ulaze u novi investicioni ciklus do 2024. godine sa više značajnih mjera kao što su sanacija dijela korita rijeke Vrbas u Banjaluci, sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru, sanacija crpnih stanica pored rijeke Save, početak izgradnje drinskog nasipa u Semberiji i druge mjere”, rekao je Milovanović.

Prema njegovim riječima, neke mjere biće finansirane u okviru Programa integralnog razvoja koridora rijeka Save i Drine putem Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u ukupnom iznosu od oko 30 miliona evra.

Sa tim sredstvima biće finansirana regulacija dijela vodotoka Vrbasa u Banjaluci, rekonstrukcija vodotoka Gomjenice u Prijedoru, rekonstrukcija glavnog obodnog kanala u Bijeljini i još neke mjere.

Milovanović je ocijeno da je drinski nasip u Semberiji jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Republike Srpske.

“Mi ulazimo u taj posao, uprkos određenim poteškoćama sa rješavanjem imovinskih odnosa, što je obaveza lokalne zajednice”, naglasio je on.

Navodeći da su za taj projekat već bila obezbijeđena finansijska sredstva iz kredita Svjetske banke, on je podsjetio da je proces bio zaustavljen jer njihove procedure nisu dozvoljavale da se vrši eksproprijacija zemljišta na osnovu utvrđivanja opšteg interesa od Vlade Republike Srpske.

“Zbog toga smo izabrali drugi izvor finansiranja, jer nije moguće da izgradnju tako važnog infrastrukturnog objekta spriječi par pojedinaca koji su nezadovoljni uslovima eksproprijacije ili jednostavno ne žele da trasa nasipa prelazi preko njihovih parcela. Drinski nasip treba da zaštiti sve građane u Semberiji od poplava rijeke Drine i nijedan pojedinac nema pravo da to onemogućava”, naglasio je Milovanović.

On kaže da su već obezbijeđeni svi uslovi i sredstva za izgradnju prve dionice drinskog nasipa od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave u Janji u dužini od 2,2 kilometra i najavljuje da će uskoro biti pokrenut javni poziv za izvođenje radova.

SRNA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *