UPISNA POLITIKA ZA NAREDNU GODINU U SKLADU SA POTREBAMA PRIVREDE

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je danas da je na sjednici Vlade Srpske usvojena uredba o standardima zanimanja na osnovu koje će biti kreirana upisna politika za narednu školsku godinu kako bi bila usklađena sa tržištem rada i potrebama privrede.

Trivićeva je na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade istakla da su usvajanjem uredbe definisali standarde 54 zanimanja, a da će za preostala 52 zanimanja taj posao biti završen u prvom kvartalu naredne godine.

Ona je dodala da će od januara naredne godine dobijati i prijedloge lokalnih zajednica koje imaju obavezu da sa savjetima za obrazovanje i privredu predlože Ministarstvu prosvjete i kulture prijedlog upisne politike.

“Razvoj lokalne zajednice diktira privreda, a upisna politika u srednje škole je veoma značajna sa aspketa lokalnog razvoja. Mnogo ćemo raditi na promociji zanimanja i vrednovanju kvaliteta rada srednjih škola. Razvijaćemo nastavne planove i programe za srednje stručno obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada i uključivaćemo više praktične nastave u srednje stručne i tehničke škole kako bi učenici stekli više kompetencija i vještina”, naglasila je Trivićeva.

Prema njenim riječima, uredba o standardima zanimanja je urađena na osnovu revizije liste zanimanja i u saradnji sa Privrednom komorom, Zanatsko-preduzetničkom komorom i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske.

“Uredba će poslužiti i kao platforma za izradu kvalifikacionog okvira sa Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo”, kaže Trivićeva.

Vlada je, dodala je ona, razmatrala i informaciju o realizaciji plana reforme obrazovanja.

“Ispunili smo osnovne zahtjeve koji su se odnosili na ovu godinu i završili reorganizaciju Republičkog pedagoškog zavoda i Zavoda za obrazovanje odraslih. Prilikom reorganizacije Republičkog pedagoškog zavoda organizovano je odjeljenje za vrednovanje kvaliteta rada u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama koje će fokus imati na vrednovanju kvaliteta”, pojasnila je Trivićeva.

Govoreći o prioritetima za 2020. godinu, ona je naglasila da će u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja proširiti obuhvat djece kroz tromjesečni program pripreme za polazak u školu.

“Uključićemo svu djecu koja budu zainteresovana iz prigradskih i ruralnih područja i u lokalnim zajednicama u kojima nema usluge za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te u gradskim sredinama za djecu koja nisu bila obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem”, rekla je Trivićeva.

Ona je najavila i nastavak adaptacije školskih i drugih objekata u lokalnim zajednicama koji će biti namijenjeni za ustanove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

“Uvešćemo i besplatno predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu sa smetnjama u ravoju i bez roditeljskog staranja”, istakla je Trivićeva, navodeći da će raditi i na nastavku realizacije poludnevnih i tročasovnih predškolskih programa, te obuci vaspitno-obrazovnih radnika i osavremenjivanju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Glavni prioritet u oblasti osnovnog obrazovanja, pojasnila je Trivićeva, biće inoviranje nastavnih planova i programa sa fokusom na ishode učenja usmjerenim na razvoj ličnosti i kompetencije učenika, što će zahtijevati edukaciju prosvjetnih radnika.

“Povećaćemo broj časova fizičkog vaspitanja sa fokusom na djecu nižih razreda. Predmeti priroda i društvo i demokratija i ljudska prava biće prebačeni u više razrede. Razvijaćemo i uvoditi programe fakulktativnih i izbornih predmeta u drugoj i trećoj trijadi osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja s ciljem profesionalnog usmjeravanja učenika. U narednoj godini ćemo imati programe posebnog rada i edukacije sa nadarenim učenicima koji zahtijevaju posebnu pažnju. Razvijaćemo i nastavne planove i programe koji su prilagođeni posebnim zahtjevima učenika sa smetnjama u razvoju”, rekla je Trivićeva.

Prema njenim riječima, udžbenici će biti prilagođavani inoviranim nastavnim planovima i programima, a biće nastavljena i njihov digitalizacija.

“Imamo najave iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva da ćemo ići u digitalizaciju desetak udžbenika. Ove godine smo proveli pilot projekat digitalizacije udžbenika geografije za šesti razred koji se pokazao veoma dobrim. Krajnji cilj je da je za jedan predmet dovoljan jedan udžbenik. Sva ostala dodatna nastavna sredstva kao što su zbirke biće u digitalnoj formi, a na taj način ćemo olakšati i đačke torbe”, istakla je Trivićeva.

Ona je poručila da će sve mjere biće potkrijepljene izmjenama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju, te da će najveći dio njih biti realizovan početkom nove školske godine.

Novosti plus

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *