Šta se krije iza rješenja Kancelarije za žalbe na posao sklopljen između “Delta” i “Elektroprivrede”?

Kancelarija za žalbe BiH donijela je u najmanju ruku neobično rješenje u slučaju žalbe firme Lanako iz Banjaluke na ugovor između Elektroprivrede RS i kompanije Dwelt o uslugama softverske platforme.

Lanako se nije prijavio na javni poziv koji je raspisala Elektroprivreda. Dwelt jeste. I prošao je. A onda se Lanako žalio. I Kancelarija je, po ko zna kojim pravilima i motivima, prihvatila žalbu. S tom žalbom u Dweltu nisu upoznati, a morali su da budu. Pokreću prijedlog za obnovu postupka i Kancelarija ih odbija. A ono što u tom rješenju piše prilčno je čudno.

“Podnosiocu ovog prijedloga nikad nije dostavljen bilo koji akt u postupku ni žalba niti rješenje, čime mu je oduzetno pravo da se izjasni o zahtjevima i navodima žalioca i da predloži odgovarajuće dokaze i ukaže na relevantre činjenice u postupku, čime se grubo narušavaju osnovna procesna prava u postupku, zbog kojeg je nastupila nemjerljiva šteta donošenjem nezakonitog osporenog akta, odnosno došlo je do grube povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ECHR9 na štetu podnosioca prijedloga”.

U svom rješenju, Kancelarija uglavnom priznaje propuste, ali ipak ne prihvataju prijedlog Dwelta da se obnovi postupak. Zašto i koji su im motivi i razlozi u cijeloj priči, u Kancelariji za žalbe nismo saznali. Željka Klobučar, predsjedavajuća Kancelarije na telefon se nije javljala. Javili su se u Dweltu. Od prvog dana, kažu, trpe pritiske pa i u javnosti. I od konkurencije.

foto atv

“Ti motivi nisu čak ni skriveni, nama se nakon što je završen čitav postupak, mi smo završili kompletan projekat nude razne vrste dogovora, da sad kad smo završili dajemo njima procenat prihoda od tog projekta iako je projekat završen. Razlog zašto se Lanako nije prijavio na poziv, najprije vidim u činjenici da Lanako nije imao tad u tom trenutku proizvod koji je tražen. Da li oni sad na neki način pokušavaju da kupe vrijeme da razviju taj prozivod, mi to ne znamo”, kaže Stefan Krneta, direktor komanije Dwelt.

U kompaniji Lanako tvrde da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Bez pretjeranog obrazloženja kažu da je Elektroprivreda nezakonito sprovela pregovarački postupak, a na pitanje da li čine sve da obustave projekat ES i DWELT-a kažu da im je jedini interes da u ovoj javnoj nabavci učestvuju na zakonit način.

Ipak, zbog žalbe Lanaka i neobičnog rješenja Kancelarije za žalbe, trpe i u Elektroprivredi. Samim tim u problemu su i krajnji korisnici. A da apsurd bude veći, Lanako se žalio da ugovor Dwelta i ERS nema javni interes koji je ustvari upitan zbog njihove žalbe.

“Imali smo sreću da dobijemo rješenje koje je zadovoljilo sve ono što je potrebno u oblasti snabdijevanja. Ne postojanje koji to sve omogućava dovodi Elektroprivredu u problem jer kako će se fakturisati i naplaćivati električna energija kupcima kojima se isporučuje. To dovodi do dvostrukuh problema koji mogu ugroziti poslovanje Elektroprivrede RS kao i oni u sporvođenju odluka koje Elektroprivreda ima ugovorom definisana snabdijevanja prema krajnjim korisnicima”, rekao je Velibor Šipovac, direktor Direkcije za snabdijevanje električnom energijom u Elektroprivredi Republike Srpske.

Interesantan je odgovor Lanaka na pitanje jesu li svjesni da zbog njihove žalbe trpe krajnji korisnici. Pišu da će na ovaj način korisnici dobiti kvalitetniju uslugu. Moglo bi se reći da prejudiciraju rješenja. U BiH je sve moguće i to je opravdanje za sve, komentariše tako rješenje nekadašnji član Kancelarije za žalbe, danas advokat Ostoja Kremenović. Nije mu jasno čim se u ovom slučaju Kancelarija vodila s obzirom da priznaje da Dwelt nije bio upoznat sa žalbom pa samim tim u tom preduzeću nisu mogli ni da se izjasne o navodima Lanaka. To čak priznaju u Kancelariji, ali opet donose rješenje na štetu Dwelta. Nema veze što su pogriješili, ne bi to puno uticalo-otprilike tako, neozbiljno glasi obrazloženje kancelarije za žalbe BiH.

“Ovaj organ ne spori da je od strane ovog organa načinjen propust, u smislu da izabrani ponuđač u predmetnom postupku Dwelt d.o.o. Banjaluka nije obavješten o vođenju postupka pred ovim organom te istom nisu dostavljni podnesci koji su u vezi predmeta o kojima se raspravljalo o glavnoj stravi, te samim tim istom nije dato pravo da se izjasni o zahtjevima i navodima druge strane i predloži dokaze”.

O svemu će, konačnu riječ dati sud BiH. U kompaniji Dwelt kažu da ih ništa neće omesti u njihovom uspješnom radu.

“Naši dalji koraci su sudski procesi koje smo pokrenuli i protiv novog rješenja koje smo danas primili ćemo pokrenuti još jednu tužbu. Mi pozdravljamo konkurenciju i želimo da se takmičimo idejama i pozivamo konkurenciju da se nadmećemo idejama i prozivodima, ali ne želimo da pristajemo na pritiske, nama se nude dogovori, ali mi nismo iz te priče da sad sa nekim dijelimo dio prihoda kada smo završili projekat”, kaže Krneta.

Ko će da namiri štetu ponuđaču i Elektroprivredi to pitanje postavlja i advokat Ostoja Kremenović. I to je u BiH moguće. Pravne zavrzlame i apsurdi svojstveni BiH i u ovom slučaju mogle bi da koštaju ugovorni organ u ovom slučaju Elektroprivredu i ponuđača-kompaniju Dwelt. U svakoj bi normalnoj državi, kaže Ostoja Kremenović, štetu namirio drugostepeni  organ iz Budžeta -u ovom slučaju Kancelarija za žalbe BiH.

Izvor: ATV

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *