Poreska uprava Srpske: Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu za 2022.

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2021. došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, da najkasnije do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2022, i tako steknu pravo na povrat poreza za narednu godinu. Pod promjenom u obimu prava smatra se gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i uplata premija životnog osiguranja. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza, odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje). Poreski obveznici koji su u toku ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022., rekao je direktor ove uprave Goran Maričić. Prema njegovim riječima, zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave RS prema mjestu prebivališta fizičkog lica. Zahtjev se može podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, sekcija e-Usluge – Elektronsko podnošenje prijava. – Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava RS, predaju isplatiocu dohotka. Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra 2021. podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva – ističe Maričić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *