Poreska uprava omogućila notarima lakši uvid u poreske evidencije !

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je Notarskoj komori Republike Srpske uvid u izvještaj sa podacima o stanju poreskih obaveza za porez na nepokretnosti, što predstavlja olakšicu za građane, ali i članove Komore.

U skladu sa tim, direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i predsjednik Notarske komore RS Borislav Radić, potpisali su danas u Banjaluci sporazum kojim je tačno definisan međusobni odnos i način pristupa notara podacima Poreske uprave.

Naime, notari u Republici Srpskoj su prilikom sačinjavanja notarske isprave dužni da provjere stanje obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti za lica za koja sačinjavaju notarsku ispravu, a koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti.

Ovim sporazumom će im uvid u podatke biti brži i jednostavniji, dok će istovremeno poreski službenici moći preuzimati druge redovne dnevne poslove i zadatke. Potpisanim sporazumom definisano je da će izvještaj, kojem će notari moći pristupati kontrolisano putem zaštićene međusobne veze, sadržavati obavezne parametre za predmetnu nepokretnost, na osnovu kojih notari mogu da utvrde ispunjenost uslova iz člana 15 Zakona o porezu na nepokretnosti, kojim je propisano da je poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, obavezan da izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost, dok notari uvidom u izvještaje Poreske uprave utvrđuju da li su te obaveze izmirene.

Takođe, Poreska uprava i Notarska komora Srpske su se ovim sporazumom obavezale i da će se pri izvršavanju aktivnosti koje su predmet sporazuma, postupati u skladu sa propisima kojima se obezbjeđuje zaštita tajnosti podataka. Predsjednik Notarske komore RS Borislav Radić je, nakon potpisivanja sporazuma, izrazio zahvalnost Poreskoj upravi Republike Srpske koja je, kako je naglasio, prva institucija koja je omogućila ovakvu vrstu uvida u svoje evidencije i time doprinjeli jednostavnijoj i bržoj komunikaciji ove dvije institucije, te istakao nadu da će i druge institucije slijediti ovaj pozitivan primjer kvalitetne saradnje između institucija.

banjaluka.net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *