O reorganizaciji distributivne djelatnosti sa zaposlenima u “Elektro – Hercegovini”

Uprava MH“ERS“, Uprava ZP „Elektro – Hercegovina“ i predstavnik konsultantske kompanije predstavili su zaposlenima u „Elektro – Hercegovini“ novu organizacionu šemu distributivnih preduzeća.

Najznačajnija promjena u odnosu na dosadašnje poslovanje biće razdvajanje djelatnosti distribucija i snabdijevanja. Paralelno sa ovim procesima predviđena je i reorganizacija u kvalifikacionoj strukturi, te broju radnih mijesta.

Cilj je da se razdvoji efikasnost od neefikasnosti, kako stimulativnim otpremninama tako i koeficijentima, odnosno platama. Odliv stručne radne snage iz sistema mora biti spriječen, a neefikasnost se ne može finansirati iz odobrenih regulatornih okvira.

Elektroprivreda je zajedno sa distributivnim preduzećima pronašla način da obezbijedi stimulativne otpremnine za one radnike koji se budu prijavili. Prvi poziv za dobrovoljni odlazak uz stimulativne otpremnine raspisan je 15. novembra i trajaće do kraja decembra 2019. godine. Proces reorganizacije energetskog sektora nametnut je otvaranjem tržišta električne energije, ali i potrebom da se MH “ERS” pripremi za poslovanje u izmjenjenim uslovima.

Srđan Mišljenović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *