Napravljeni značajni pomaci u oblasti zaštite prava djeteta od nasilja

Ombudsman za djecu Republike Srpske ističe da su posljednjih godina napravljeni značajni pomaci u oblasti zaštite prava djeteta od nasilja, poput primjene protokola o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta, izmijenjen je Krivični zakonik, usvojen Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i ostalo.

U godišnjem izvještaju o radu Ombudsmana za prošlu godinu navodi se da se napredak vidi i u povećanju osjetljivosti nadležnih u zaštiti djece od nasilja.

Ukazano je ponovo i na potrebu izmjene Porodičnog zakona, jer je evidentno da oblast povrede prava djeteta u sistemu porodično-pravne zaštite nije sistemski riješena, zatim na potrebu donošenja strateškog dokumenta za unapređenje društvene brige o djeci u Republici Srpskoj, na koji godinama institucija Ombudsmana ukazuje, te ostalih važnih dokumenata kojima će biti obezbijeđena adekvatna zaštita djece.

U izvještaju, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila početkom jula, navodi se da je Ombudsman za djecu lani postupao u 635 pojedinačnih predmeta, od kojih je 518 otvoreno po primljenim prijavama/žalbama, 18 je pokrenuto na inicijativu institucije po službenoj dužnosti, dok je 48 predmeta preneseno iz ranijeg perioda.

Osim obrade pojedinačnih predmeta, Ombudsman je uputio 13 preporuka odgovornim stranama da preduzmu odgovarajuće mjere s ciljem otklanjanja situacija koje dovode do povrede prava djeteta, sačinio poseban izvještaj, te dostavio mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, i inicijativu za izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, a u vezi sa ostvarivanjem prava djeteta.

srna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *