MOČVARSKO-BARSKI KOMPLEKS „TIŠINA“ PROGLAŠEN ZAŠTIĆENIM STANIŠTEM (VIDEO)

Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se močvarno-barski kompleks „Tišina“, na području opštine Šamac, proglašava zaštićenim staništem (područje upravljanja staništem ili vrstom) – kategorija IV.

Ovaj močvarno-barski kompleks čine močvare i bare Mala tišina, Velika tišina (po kojoj je cijeli kompleks nazvan Tišina), bara Odmut i povremeni vodotok Žandrak.

Kompleks predstavlja jednu od danas malobrojnih kontinentalnih prirodnih bara i močvara u plavnom području rijeke Save, koja je značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, ali i važno stanište za brojne vrste biljnog i životinjskog svijeta, od kojih se mnoge nalaze u dodacima EU Direktive o staništima i Direktive o pticama.

Na Tišini su prisutna vlažna i močvarna staništa poput sve ugroženijih tršćaka, poplavnih šuma vrbe, topole i hrasta lužnjaka, barskih stajaćih voda sa tipičnom močvarnom vegetacijom poput zaštićenog bijelog i žutog lokvanja, te četverolisne raznorotke, biljke koja je vjerovatno iščezla sa ovih prostora. Tišina je stanište i brojnih važnih ribljih vrsta poput čikova, vijuna, gavčice i dr., te oko 150 vrsta ptica, a jedno je i od najznačajnijih mjesta za ishranu i odmor ptica na migraciji iz srednje i sjeverne Evrope.

Izvor: Frontal.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *