O inoviranju nastavnih planova, digitalizaciji i povezanosti obrazovanja sa tržištem rada Trivićeva na forumu u Londonu

„Pravci razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj odnose se, prije svega, na inoviranje nastavnih planova i programa i udžbenika, izmjenu saznavanja sa koncepcije poučavanja na koncepciju učenja, stručno usavršavanje vaspitno-obrazovnih radnika, jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada i digitalizaciju“, rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić na Svjetskom forumu obrazovanja u Londonu.

Učestvujući na sesiji predviđenoj za ministre obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji Britanskog savjeta, ona je potvrdila da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske započelo proces digitalizacije udžbenika s ciljem rasterećenja školskih torbi učenika, ali i interaktivnosti na času i pristupa novim informacijama.
„Časovi realizovani na ovaj način učenicima su zanimljiviji a ishodi učenja su višestruko bolji. Paralelno sa digitalizacijom sadržaja opremamo škole e-učionicama i kreiramo internet platforme za pristup i dijeljenje digitalnih sadržaja“, pojasnila je Trivićeva.

Prema njenim riječima, najveći izazovi sa kojima se susreće Ministarstvo prosvjete i kulture pri realizaciji ovih aktivnosti su nedovoljna infrastrukturna opremljenost u manje razvijenim područjima, obezbjeđivanje finansijskih sredstava, kao i motivacija nastavnika za realizaciju vannastavnih aktivnosti i projekata.

„Vjerujem da ćemo te izazove prevazići i da ćemo nastaviti realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti na moderan i efikasan način upotrebom e-servisa, informacionih sistema, digitalnih saržaja i računarske opreme, što će doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju, sa boljim ishodima učenja i razvijenim logičkim razmišljanjem kod učenika“, istakla je ministar Natalija Trivić.

Ona je potvrdila da su upravo zahvaljujući projektu Britanskog savjeta u BiH „Škole za 21. vijek“ učenici stekli vještine značajne za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka a oprema dobijena putem projekta je na raspolaganju klubovima za kodiranje koji učenicima omogućuju da izraze stečena znanja i kreativnost.
Svjetski forum obrazovanja održava se od 20. do 22. januara ove godine u Londonu. Ovaj značajan skup okupio je više od 700 učesnika, među kojima i 130 ministara obrazovanja iz cijelog svijeta koji razmjenjuju iskustva i traže pravi odgovor na pitanje „Кako transformisati obrazovanje?“.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *