Institucije BiH za dvije godine potrošile 7 miliona KM na aviokarte !

Šest institucija u BiH, u posljednje dvije godine, za putovanja avionom potrošilo je skoro sedam miliona KM.

To pokazuje revizija učinka, koju je na temu “Nabavka aviokarata u institucijama BiH” sprovela Kancelarija za reviziju BiH, i u kojoj se navodi da Institucije BiH godišnje izdvajaju milione maraka za usluge avioprevoza, ali da se istovremeno ne osiguravaju najbolje usluge za plaćeni novac.

Revizija je, kako se dalje kaže, provedena s ciljem da se ispita da li postojeće aktivnosti nabavke aviokarata u institucijama BiH osiguravaju efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava.

“Revizija pokazuje da institucije iz uzorka (šest institucija) ne osiguravaju blagovremene nabavke aviokarata i ne koriste pogodnosti tržišne konkurencije kako bi osigurale najbolju vrijednost za novac”, piše se u dokumentu, te se dodaje da institucije većinom zaključuju okvirni sporazum s jednim dobavljačem na osnovu kriterija “najniža cijena – cijena usluge agencije (provizija)”.

“Međutim, utvrđeno je da se na ovakav način uvijek ne osigurava najbolja vrijednost za novac. Sama činjenica da institucije u konačnici nabavljaju aviokarte, a ne uslugu agencije (proviziju) koja često čini zanemarivi dio cijene aviokarte, dovodi u pitanje dodjelu ugovora na osnovu ovog kriterija”, piše u reviziji učinka.

U daljem se navodi da ovakva situacija ima za posljedicu slabiji interes ponuđača da učestvuju u postupcima nabavke aviokarata i nabavku aviokarata po višim cijenama u odnosu na cijene koje bi se postigle u okruženju u kojem djeluje tržišna konkurencija, što, tvrde, dovodi u pitanje svrsishodnost provođenja javne nabavke.

“Tržište aviokarata je veoma dinamično i zahtjeva brzo djelovanje, a postojeća zakonska rješenja ne prepoznaju nabavke u dinamičnom okruženju. Navedeno institucijama BiH stvara problem koji uzrokuje nemogućnost ispunjenja osnovnih principa javnih nabavki prema modelu koji je trenutno u primjeni prilikom nabavki aviokarata”, stoji u dokumentu, koji se sa preporukama koje se tiču unapređenja upravljanja procesom nabavke aviokarata, Kancelarija za reviziju poslala Savjetu ministara BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *