Među osnovnim zadacima u narednoj godini inovacija udžbenika i izrada strategije obrazovanja

Ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić izjavila je da će među osnovnim zadacima u narednoj godini biti inovacija udžbenika, te izrada strategije obrazovanja od 2022. do 2030. godine.

Nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima Ekspretskog tima i Odbora za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, Trivićeva je navela da će buduća strategija definisati pravce razvoja obrazovanja u Srpskoj, te da će u izradu ovog dokumenta biti uključeni eminentni stručnjaci.

Govoreći o rezultatima postignutim u ovoj godini, Trivičeva je navela da u predškolskom obrazovanju i vaspitanju proširen obuhvat djece koja pohađaju vrtiće.

“Od septembra je omogućeno da djeca sa poteškoćama u razvoju i ona bez roditeljskog staranja besplatno pohađaju predškolske ustanove. Ovim programom Vlade obuhvaćeno je 90 djece”, rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci.

Kad je riječ o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Trivićeva je istakla da predstoji veliki izazov inoviranja nastavnih planova i programa, dok je kao značajan napredak navela činjenicu da je završena digitalizacija u osnovnom obrazovanju.

“Što se tiče srednjeg vaspitanja i obrazovanja, važno je napomenuti saradnju sa privrednom zajednicom, koja diktira lokalni ekonomski razvoj. Upisne politike su realizovane u skladu sa potrebama tržišta rada, a posebno ističemo da je Vlada stipendijama od 100 KM i troškovima prevoza obuhvatila oko 600 učenika deficitarnih zanimanja”, kaže Trivićeva.

Direktor Pedagoškog zavoda Srpske Predrag Damjanović rekao je da je na reformskim procesima ove godine radilo 300 stručnjaka u 30 timova, te da se mnoge stvari primjenjuju već od ove školske godine.

“Jedna od tih stvari je fakultativna nastava u osnovnim školama, za koju se opredijelilo više od 1.000 učenika, što govori da djecu interesuju i neke stvari koje nisu u nastavnom procesu”, istakao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, sljedeće godine veliki posao biće reforma gimnazija u Republici Srpskoj.

Direktor Republičkog zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Bojan Đenić rekao je da je na današnjem sastanku Zavod dobio zaduženje da sa autorima uradi analizu svih udžbenika za osnovnu školu.

“Zavod je uspješno realiztovao proces digitalizacije određenih udžbenika i dogovorili smo da za narednu školsku godinu odradimo digitalizacija sadržaja
udžbenika prve trijade, tako da bi najmlađima olakšali da ne moraju sve udžbenike da nose u školu već da određene sadržaje mogu da koriste on lajn u udžionicama”, naveo je Đenić.

Član Odbora za reformu obrazovanja Saša Petković rekao je da je vizija da škola bude zdravo i sigurno okruženje, te da se pored znanja razvijaju i vještine i kompetancije.

On je dodao da se razmišlja da se u narednim godinama uvede preduzetičko obrazovanje i preduzetništvo kao obavezan predmet u gotovo svim školama.

Član Odbora Srđan Dušanić dodao je da je do sada urađen ogroman posao na reformi nastavnih planova i programa, ali da mnogo toga tek predstoji.

On je naveo da je planirano da se u budućnosti počne sa važnim procesom, a to je stručno usavršavanje nastavnog osoblja.

Novosti plus

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *