Kada treba da zamijenite pasoš ako putujete van zemlje?

S obzirom na to da nam je ljeto pred vratima, a samim tim i period godišnjih odmora i ljetovanje izvan granica zemlje, potrebno je da na vrijeme provjerite putne isprave, odnosno do kada su validne.

Ukoliko ne znate koliko mjeseci prije nego što istekne rok važenja vašeg pasoša treba da ga zamijenite, detaljnije o ovome čitajte u nastavku.

Provjerite rok važenja pasoša

Veoma je važno da pred putovanje provjerite rok važenja pasoša kako vas ne bi vratili sa granice i tako možda propustili da ove godine odete na ljetovanje. Kao što stranac može ući u BiH ukoliko ima važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument, isto tako je slučaj i sa bh. građanima.

Tako je za putovanje u stranu zemlju potrebno da imate pasoš čije je važenje:

– najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH (na teritoriji EU važi pravilo po kojem svaki bh. državljanin mora imati pasoš čiji je rok isteka do tri mjeseca pri povratku u BiH, jer oni do tri mjeseca mogu boraviti u EU).

Takođe, bitno je da je pasoš izdat u posljednjih deset godina.

Koji je rok važenja bh. pasoša?

Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine propisuje sljedeće:

– Pasoš za državljane BiH izdaje se sa rokom važenja od deset godina,

– Državljaninu koji nije navršio tri godine starosti pasoš se izdaje s rokom važenja od tri godine, dok državljaninu u dobi od tri do osamnaest godina s rokom važenja od pet godina,

– Diplomatski i službeni pasoši izdaju se s rokom važenja od pet godina,

– Državljaninu koji ima status raseljenog lica i ima prijavljeno boravište pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine,

– Državljaninu kojem se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju izdaće se pasoš s kraćim rokom važenja, a nadležni organ ovaj podatak upisuje na posebno mjesto u obrascu pasoša.

Takođe, bitno je znati i da zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose roditelji ili zakonski staratelji uz obavezno prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev, s tim da je neophodno da oba roditelja imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

Šta je potrebno za izdavanje novog pasoša ili zamjenu postojećeg?

– zahtjev za izdavanje pasoša (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opštinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),

– ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH,

– putnu ispravu čiji je rok važenja istekao (osim ako je ukradena ili izgubljena),

– dokaz o uplati naknade za izdavanje pasoša – 50 KM (uplatnica),

– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi od pet KM.

Izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog

Putnu ispravu je moguće dobiti i u roku od 72 časa ako je zahtjev podnesen u Bosni i Hercegovini, odnosno sedam dana ako je zahtjev podnesen u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu, od trenutka podnošenja zahtjeva ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice.

Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze, a u ovim slučajevima cijena putne isprave je ista kao i cijena putne isprave izdate u redovnom postupku.

U suprotnom, cijena putne isprave izdate u roku kraćem od propisanog uvećava se za dodatnih 200 KM, a cijena putne isprave izdate u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu za dodatnih 250 evra.

(Nezavisne)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *